Hakkımızda

İş hayatında, özellikle de günümüzün rekabetçi koşullarında işinizi geliştirmenin zorluklarını, bunları aşabilmek için en etkin kaynaklara ve çözümlere ulaşmanın yolunu biliyoruz.

İşte bu ayrıcalığı daha iyi hissedebilmeniz için Siz değerli KOBİ’lere özel bir site hazırladık: Tamamen kullanıcı dostu mantığıyla hazırlanan ve Anadolu KOBİ, gücünü adından alarak KOBİ’lerin gerek duyabileceği ticari pazar ve iş dünyasını barındıracak şekilde tasarlandı. İnternet teknolojilerinden ve internet sitelerinizden verim alabilmeniz için gerekli olan bütün bilgi, sistem ve gereksinimler Anadolu kobi bünyesinde bulunmaktadır ve siz değerli kobiler bu bilgileri içeriklerinden öğrenebileceksiniz.

Eğitim ve bilgilendirmenin ön planda tutulacağı anadolu kobi web sitesinde, iş hayatında yaşadığınız tüm sorunlara cevap bulabilecek ve nerede hatalı olduğunuzu daha kolay tespit edebileceksiniz.

Başta Küçük ve Orta Boy İşletmeler olmak üzere, ticari kesimin bilgi edinmesine, ticaretine, pazar payına ve tanıtımına katkı sağlayan, en güncel konuların ve haberlerin paylaşıldığı, yol gösterici sitemiz, işletmeniz için bir kılavuz rolü üstlenmektedir.

Günümüzün yoğunlaşan rekabet koşulları, kuruluş ve müşterileri arasında kurulan olumlu ilişkileri üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya çıkarmaktadır. Belki de sağlıklı ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kuruluşların tek önemli rekabet aracı olabilecektir. Teknolojik gelişmeler ve diğer uygulamalar çok kısa süre içerisinde taklit edilebilmekte ve bu durum rekabet üstünlüğünü uzun dönemde koruyamamaktadır. Kuruluşun, uzun ve zahmetli uğraşları sonucunda oluşturduğu müşteri ilişkilerinin ise taklit edilmesi zor ve maliyetli olabilmektedir. Bu durum gelecekte rekabetin yoğun bir biçimde müşteri ilişkileri üzerinde olacağının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Elektronik iş yaşamında rakiplerinin önüne geçmek için bilgiye, esnek ve geniş kapsamlı bir erişim olanağıyla sahip olmak gerekiyor. Anadolu Kobi oluşumunu sağlayan bileşenleri, iş ilişkileri oluşturmak ve zenginleştirmek için Internet avantajını kullanmanızı sağlıyor.

Böylece kişiselleştirilmiş, kesin ve gerçek zamanlı bilgiyi rekabette sizi farklılaştıran bir etken olarak kullanabilirsiniz. Güvenlik, performans, ölçülebilirliği garanti ederken ve küresel pazarlarla bütünleşmeyi sağlarken, birebir ilişkiler için uzun dönemli İnternet stratejileri geliştirmeyi ve üreticiler için ise hızlı bir şekilde pazara girmek, bugünkü rekabet koşullarında pazarda kalma imkanı sağlıyoruz.

Misyonumuz; Kuruluşların, iş yapış şekillerini İnternet'e taşımaları için gerekli platformu sağlamak, ihtiyaçlara göre şekillenen esnek çözümler üretmek, elektronik pazarın getirdiği avantajları Yurtiçi şirketleriyle paylaşmak. Kobilerin, yerli ve yabancı piyasalara düşük maliyetlerle ve uygun sürede girerek, başarılı çalışmalarını büyütmelerine yardımcı olmak.

Piyasalar hakkındaki bilgi ve tecrübemizi, kobilerimizin kendi ürünleri, hizmetleri ve amaçları konusundaki bilinci ile birleştirerek ve başarılı bir stratejiyi geliştirip uygulayacak ekibimizin desteğiyle gerçekleştirmekteyiz.

Farkımız; Sınırsız pazarlama fikirleri ve deneyimiyle kuruluşları İnternet'e taşıyacak gerekli hizmetleri sunmaktadır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması konusunda danışmanlıktan uygulamaya kadar her aşamada hizmet verir ve hedefi iç ve dış satışınızı (ihracatınızı) geliştirmek ve arttırmaktır.

Anadolu Kobi olarak iş dünyasının sıkıntılarını çok iyi biliyoruz.

Hedefimiz: İnternet Tabanlı Bilişim Teknolojileri yardımıyla geliştirmekte olduğumuz elektronik ticaret sistemlerimizi uluslararası platformlara ihraç etmek ve rakiplerimizle rekabet avantajlarımızı üreticilerimizle paylaşmak, ülkemize katkı sağlayacaktır görüşündeyiz.

Tüm sektörlerin İnternet'in sınırsız avantajlarından yararlanmalarını, uluslararası pazarlara yayılmalarını, pazar paylarını arttırmalarını, marka tanınırlığını ve imajını kuvvetlendirmeyi hedeflemekteyiz.