Verimlilikte Yeni Boyut İnovasyon Nedir?

'Kobi' forumunda Anadolu tarafından 31 Mart 2016 tarihinde açılan konu


 1. Anadolu

  Anadolu Anadolu Kobi Site Yetkilisi

  İnovasyon, ülkemizde geniş kitleler tarafından, yeni konuşulmaya ve tartışılmaya başlansa da, gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin; pek çoğunun, gündemini uzun yıllardır meşgul ediyor. Ülkemizde, bu kavram 1990’lı yılların ortalarında, Avrupa ile hemen hemen aynı zamanda konuşulmaya başlandı. Fakat, inovasyonu asıl yapacak olan kesim olan firmalar, bu kavramla yeni yeni ilgilenmeye başladılar. Peki, ne oldu da bugün, bu kavramı, bu kadar konuşur hale geldik? Bu sorunun yanıtı, azalan ulusal rekabet gücümüz, işsizlik problemi ve bazı sektörlerde yaşanan krizlerdir.

  slide.jpg

  İNOVASYONUN TANIMI


  İnovasyon sözcüğü, Latince'den türemiştir ve '' toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması '' anlamını taşımaktadır. Türkçede bu kavram, '' yenilik '' '' yenileme '' gibi kelimelerle karşılanmaya çalışılmaktadır. Fakat, inovasyonun anlamı, tek bir kelimeyle ifade edilemeyecek kadar, geniş bir kavramdır. Bu nedenle inovasyon, teknik bir sözcük olarak, kabul edilmeli ve '' teknoloji '' sözcüğünde olduğu gibi dilimize oturtulmalıdır. İnovasyon, günümüzün hızla değişen rekabet ortamında, ayakta kalabilmek için şirketlerin; ürün, hizmet ve üretim yöntemlerini, sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri işlemlerine denir.

  OECD ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan; Oslo Klavuzu'nda inovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiştir. Ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin, yeni bir pazarlama yönteminin ya da iş uygulamalarında; iş yeri organizasyonun da veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetimin uygulanması olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon, yeni fikirlerin ticari bir yarara dönüştürülmesi sürecidir. Yani yaratıcılığın, ticari ustalıkla birleştirilmesidir.

  Verimlilikte, Yeni Bir Boyut Yaratan Değişimdir.

  Genelde inovasyon denince akla, ürün ve hizmetler gelmektedir. Ancak süreç, dağıtım, marka, müşteri deneyimi ve iş modelinde de inovasyon yapılabilir. Dünyaca ünlü yönetim bilimci Peter Drucker ise inovasyonun tanımını, '' verimlilikte, yeni bir boyut yaratan değişim '' şeklinde yapmaktadır.

  Yine dünya çapında faaliyet gösteren, Procter and Gamble (P&G) firması da inovasyonu şöyle tanımlamıştır: '' Herkesten, her yerden, yeni fikirler edinin ve bu fikirleri, tüketicinin alacağı bir şekle dönüştürün, daha sonra da bunu satışa sunun. " Yaratıcılık, iletişim ve liderlik eğitiminde uluslararası ün kazanmış bir, yenilikçi olan Michael J.Galeb ise '' Düşünmenin Tam Zamanı '' adlı kitabında, inovasyonu şöyle tanımlıyor.

  Yeni Fikirler, Çözülmemiş Sorunları Çözer.

  '' İnovasyon; farklılaşmak için fark yaratmak, fark yaratmak için farklı bakmaktır. '' İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları, çözmek veya daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara, cevap vermek amacıyla geliştirilebilir. Ya da halihazırda olan, ürün ve hizmeti daha çok insan için işe yarayacak hale getirmeyi hedefleyebilir.

  Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu '' Yönetimde Devrimin Rehberi İnovasyon '' adlı kitabında inovasyonun tanımını şöyle yapıyor: İnovasyon, olmayan bir şeyi ortaya çıkarmaktır. Bu bir, icat olabilir ya da bilinen bir şeyi, farklı bir alanda kullanarak yenilik yaratmak olabilir.

  İnovasyon Örnekleri Nelerdir?

  Zaten inovasyon örneklerini incelediğimizde yüzde 99’unun bilinenleri yeni bir alanda kullanmak, yüzde 1’inin ise tamamen yeni bir icatla ilgili olduğunu görürüz. İnovasyon sözcüğü üzerine birkaç şey söylemek gerekirse, kolay anlaşılması için '' yenilik '' olarak ifade edilebilir, ama özünde yaratıcılık yatıyor. Kısacası, yaratıcılık yaparak herhangi bir konuda yenilik meydana getirmek diye de tarif edilebilir.

  Bazen '' yenilikçilik '' deniyor. Bilgi kadar önemli, bir diğer husus, yaratıcılık ve inovasyondur. Hizmete ya da faydalı bir ürüne dönüşmeyen bilginin, fazla bir değeri yok. Ama yararlı bir ürüne dönüşen bilgi, sahibine çok yüksek getiri sağlayabiliyor. Mesela '' float '' cam üretim teknolojisini yaratan, (Lord) Pilkington’un lisans gelirleri, yılda 2.5 milyar sterlindir. Bu yüzyılda firmalar, bireyler ve ülkeler, yaratıcılık ve inovasyon alanında, daha yoğun bir şekilde yarışacaklar.

  İnovasyon Bütünsel Bir Faaliyettir.

  İnovasyon bir firmanın, diğer faaliyetlerinden soyutlanmış bir faaliyet değildir. İnovasyon, firmadaki tüm faaliyetleri kapsar ve firmada, bütünsel bir yaklaşım gerektirir. İnovasyonun, bütünsel bir faaliyet olarak algılanmamasının doğuracağı problemler:

  İnovasyonun, yalnızca güçlü bir Ar-Ge yeteneği gerektirdiği düşünüldüğünde; sonuçta teknoloji, kullanıcı gereksinimlerine yanıt vermede, yetersiz kalabilir ve kullanıcılar tarafından kabul görmeyebilir. İnovasyon, Ar-Ge laboratuvarında çalışan, beyaz önlüklü uzmanların işi olarak görüldüğünde; farklı bakış açılarına sahip kişilerin, bilgi ve deneyimleriyle katkıda bulunması engellenebilir ve ticari başarı için gereken yaklaşımdan uzaklaşılabilir. EKSER
   
  Son düzenleme: 31 Temmuz 2021

Bu Sayfayı Paylaş


Lütfen, anlamsız ve içeriksiz konuları foruma yazmayın.