Avrupa Birliği hibe programları

'Haber' forumunda Admin tarafından 8 Mart 2016 tarihinde açılan konu

 1. Admin

  Admin Anadolu Kobi Site Yetkilisi

  Avrupa Birliği Hibe Programları çerçevesinde parasal destek almak üzere proje teklifi hazırlayacak kurum ve kuruluşların tekliflerini belli ve standart format ve metodoloji dahilinde hazırlamaları istenmektedir.

  Hibe programı kılavuzlarında belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayamayan proje teklifleri elenmektedir. Hazırlayacağınız teklif projenizin hibe almasında önemli bir aşamadır. Düşüneceksiniz, araştıracaksınız, soracaksınız, soracaksınız, ortaklar bulacaksınız, dokümanlar ve bilgiler toplayacaksınız ve açık olan bir çağrıya projenize sunacaksınız.

  kobi hibe.jpg

  Hibe Programı Nedir?

  AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında, hibe programı uygulamasıyla projeler destekleniyor. Bu çerçevede, destek programların öncelik alanlarında belirlenen şartlara uygun projelerden, yarışma yoluyla seçilenler, hibelerden yararlanıyor. Hibe programlarının hazırlık ve uygulamaları koordinasyonuyla gerçekleşiyor. İhale aşamaları ise Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülüyor. Bu programlara, ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabiliyor. KOBİ’ler ise, doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe alabiliyor.

  Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar:
  • Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),
  • KOBİ’ler,
  • Sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm yerel inisiyatifler,
  • Sanayi, ticaret, ziraat, meslek oda ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sendikalar,
  • Kooperatifler,
  • Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve eğitim kurumları.
  Hibe Başvuru Rehberi’nde aksi belirtilmedikçe, kamu kurum ve kuruluşları hibeden yararlanamıyor. Ancak projelerin hazırlanması ve uygulanmasına destek verebiliyor. Bu amaçla iştirakçi olabiliyorlar.

  Hibe Programlarına Ne Zaman Başvurulabilir?
  AB bölgesel kalkınma programlarının her biri için, öncelik alanına göre farklı tarihlerde “Proje Teklif Çağrıları” yapıyor. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır.

  Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanıyor. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içeriyor.

  Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenleniyor ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler veriliyor. Teklif çağrıları ve bilgilendirme kampanyalarına ilişkin duyurular, DPT ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu internet sayfaları ile ulusal ve yerel basında yer alıyor.

  Hibe Programlarından Ne Kadar Destek Alabilirsiniz?
  KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin, genellikle yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekir. Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.

  KOBİ’ler Hibe Programlarından Nasıl Yararlanır?
  AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile destekleniyor.

  KOBİ’lerin Desteklenmesi
  Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap eden, programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebiliyor.
   
  Son düzenleme: 31 Ağustos 2016

Bu Sayfayı Paylaş