KOBİ haberleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) ile ilgili haberleri ifade eder. Bu haberler genellikle KOBİ'lerin kuruluşundan büyümesine kadar olan süreçleri, değişimleri, başarı hikayeleri ve benzeri konuları kapsamaktadır. KOBİ haberleri KOBİ'lerin önemini vurgulamakta ve bu işletmelerin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır.