Meslek bir insanın yaşamını daha rahat sürdürmesi için yaptığı ve genellikle yoğun bir eğitim ile çalışma gerektiren sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvana denir. Her meslek, o mesleğin değeri ile gelişimi ve diğer insanlar açısından tanınmasını sağlayan kuruluş veya işletmeye sahiptir. Çok sayıda meslek içinden kendimiz için hangi mesleği seçmekten önce seçilecek birçok meslek hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Mesleğe ilgi duymak ve o mesleği severek yapmak için önceden karar vermek ve yapılacak bu meslek hakkında detaylı bilgi edinmek gerekiyor. Bu doğrultuda sizde A'dan Z'ye meslek tablosunu inceleyin ve kendinize uygun bir meslek seçimi yapın.

Seçtiğiniz ve yapmaya karar verdiğiniz herhangi bir meslekî alanda başarı elde etmek için önce zaman kazanmayı öğrenin. Bu sizi zaman içinde başarıya ulaştırmak için bir kılavuz olacaktır. Her mesleğin görev alanı, kullanılan araç ve gereçler, mesleğin gerektirdiği özellik ile çalışma ortamı ve koşullar farklılık gösterir. Örneğin, bir doktor mesleğini sadece hizmet karşılığı aldığı para için değil ayrıca, birçok insana sağlık kazandırmak için de yapar.

Bir Emeği Meslek Olarak Kabul Etmek

Meslek, toplumun hizmet ihtiyacını karşılar. Örneğin, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi toplumun ihtiyacı için her toplumda bu hizmeti sunacak birçok mesleği gerekli kılar. Kişinin kendi geçimi için değil aynı zamanda, başka insanların yararı için de yaptığı bir uğraştır. Bir öğretmen, okuma yazma öğrettiği öğrencilerin kazandığı yaşamı yönetme eğitimi için de ayrıca bir mutluluk duyar. Meslek sistemli bir eğitim ile kazanılmış özel bilgi ve beceriye dayalıdır.

Meslekler, kazanç elde etmek için yapılan uğraştır.

Bir mesleğin meslek olması için mesleğe girmeden önce kişinin; bu mesleği en iyi icra etmeyi sağlayan bilgi, beceri ve birçok tutumu kazanmış olması gerekir. Burada meslek elemanı toplum tarafından bir uzman olarak görülür ve o hizmete ilişkin kişiye tam bir güven duyar. Çünkü, bir meslek araştırma ve birçok deney ile geliştirilerek zaman içinde kendine özgü tekniğe sahip olur. Meslek sahibi olan bu insanlar araştırma ve deney sonucu bir bilgi ve kültür birikimine sahip olur. Eğitim ile nesilden nesile devir edilen bu bilgi birikimi, zaman içinde mesleğe ve özgü tekniğin gelişimi ya da yeni birçok yeni ve sıra dışı tekniğin keşfini sağlar.